Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorKrogh, J. R.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa. K.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorBanks, D.
dc.coverage.spatialLUND
dc.coverage.spatialSOKNDAL
dc.coverage.spatialSTAVANGER
dc.coverage.spatialSANDNES
dc.coverage.spatialEIGERSUND
dc.coverage.spatialSULDAL
dc.coverage.spatialSTRAND
dc.coverage.spatialRANDABERG
dc.coverage.spatialTIME
dc.coverage.spatialBJERKREIM
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:17Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:17Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665834
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelig opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak Resultatene av vannanalysene fra Rogaland er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I til- legg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultatene. Ca. 16% av de undersøkte fjellbrønnene i Rogaland har et radoninnhold som over- skrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l, mens kun 5 % har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.163)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Rogaland fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode45068
dc.source.pagenumber115


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal