Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorKrogh, J. R.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa. K.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorBanks, D.
dc.coverage.spatialÅMLI
dc.coverage.spatialLILLESAND
dc.coverage.spatialFROLAND
dc.coverage.spatialTVEDESTRAND
dc.coverage.spatialARENDAL
dc.coverage.spatialVENNESLA
dc.coverage.spatialFARSUND
dc.coverage.spatialLINDESNES
dc.coverage.spatialKRISTIANSAND
dc.coverage.spatialIVELAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:20Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:20Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665836
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelig opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydnning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Agderfylkene er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultat- ene. Kun 7% av de undersøkte fjellbrønnene i Agderfylkene har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l, mens 32% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.162)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Agderfylkene
dc.typeReport
dc.description.localcode45069
dc.source.pagenumber117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal