Show simple item record

dc.contributor.authorStalsberg, Knut
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial12123 Nærbø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:23Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:23Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665838
dc.description.abstractData fra stratigrafiske boringer, prøvepumping, seismiske undersøkelser og ovrig feltarbeid på sørlige deler av Jæren i Rogaland er sammenstilt for å gi en vurdering av de geologiske forhold m.h.t. uttak av grunnvann under morene. På Lågjæren sør for Nærbø synes mektige løsmasser med en kompleks stratigrafi å være vel egnet for grunnvannsuttak. Det er faglig grunnlag for å anta at grunnvann fra dypere akviferer vil kunne representere et reelt vannforsyningsalternativ i større målestokk (flere titalls l\/s). Morener med høyt finstoffinnhold antas å begrense den grunnvannsmagasinene mot diffus avrenning fra industri og intensivt jordbruk. Det er usikkert i hvilken grad et mer grusig og tynnere morenedekket nord for Nærbø vil gi tilsvarende effekt, men det er etablert grunnvannsbrønn på Nærbø som tar ut vann av god kvalitet fra ca 25 m dyp. Dype boringer på Høgjæren har ikke penetrert stratigrafi som synes gunstig for grunnvannsutak. Kvaliteten på de refleksjonsseismiske data er bare moderat og skyldes morene- dekket i toppen som \"stjeler\" mye av energien. Jærens stratigrafi med flere lavpermeable enheter kan gi hengende vannspeil. Ved bruk av georadar vil slike finkornige sedimenter gi problemer med å finne dyp til det virkelige grunnvannsnivå. Flere stratigrafiske boringer og ytterligere geofysiske undersøkelser må utføres før en plasser boringer spesielt beregnet på hydrogeologiske under- søkelser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.028)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectSTRATIGRAFI
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBORING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titlePotensielle submorene akviferer på Sør-Jæren i Rogaland
dc.typeReport
dc.description.localcode44465
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal