Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLongva, Oddvar
dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatialDYRØY
dc.coverage.spatialSENJA
dc.coverage.spatialHARSTAD
dc.coverage.spatialIBESTAD
dc.coverage.spatialKARLSØY
dc.coverage.spatialKVÆNANGEN
dc.coverage.spatialKÅFJORD
dc.coverage.spatialBALSFJORD
dc.coverage.spatialGRATANGEN
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:28Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665840
dc.description.abstractTroms Fylkeskommune ønskjer ein oversikt over undersjøiske sand- og grus- ressursar som basis for tildeling av opptakskonsesjonar. Det er gjennomført eit skrivebordsstudium for å finne slike moglege undersjøiske kalksand-, sand-, og grusressursar i Troms fylke. Studiet er basert på tilgjengeleg geologisk litteratur, ressurskart frå Grus- og Pukkregisteret ved NGU, topografisk kart og sjøkart, samt på kommunikasjon med folk i opptaksbransjen. 14 lokaliteter som kan eigne seg for uttak av kalksand, 22 moglege undersjøiske randmorenar og 17 delta eller vifter som sannsynlegvis inneheld sorterte massar er peika ut. Desse lokalitetane bør ved vidare undersøking danne grunnlag for å finne nye undersjøiske massetak.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.096)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUS
dc.subjectSAND
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titlePotensielle undersjøiske sand- og grusressursar i Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode44472
dc.source.pagenumber17


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal