Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14171 Lustrafjorden
dc.coverage.spatial14183 Jostedalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:31Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665842
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Luster komune gjort grunnvannsundersøkelser ved Gjerde i Jostedalen og i Høyheimsvik ved Lustraforden. Ved Gjerde var problemstillingen å undersøke elveslettene langs Jostedøla og Krundøla med tanke på plassering av en ny løsmassebrønn. Ut fra dagens areal- bruk og for å begrense framtidige arealrestriksjoner, ble området ved Storøya på østsida av Jostedøla prioritert for undersøkelsesboringer. Det ble påvist sand og grusmasser med gode forhold for grunnvannsuttak ned til ca. 20 m dyp. En rørbrønn vil kunne gi langt mer enn det oppgitte vannbehovet på 1,2 l\/s. Den fysikalsk-kjemiske vannkvaliteten er brukbar, men grunnvannet bør luftes, pH-justeres og alkaliseres for å tilfredstille kravene til god vannkvalitet. Et permanent grunnvannsuttak vil i liten grad komme i konflikt med dagens arealbruk av området. I Høyheimsvik var formålet å peke ut lokaliteter for fjellbrønner som skal forsyne et bustadfelt med et vannbehov på 1,1 l\/s. Lokaliseringen av mulige borpunkt ble gjort på grunnlag av geologiske vurderinger, resultatet av tidlig- ere boringer, unngå konflikt med eksisterende brønner, mulige forurensningskilder og fremkommelighet med boreutstyr. Det er foreslått fem lokaliteter for fjellbrønner som er satt opp i prioritert rekkefølge.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.098)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Gjerde og i Høyheimsvik, Luster kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44476
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal