Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial12183 Naustdal
dc.coverage.spatialASKVOLL
dc.coverage.spatialSUNNFJORD
dc.coverage.spatial12174 Bygstad
dc.coverage.spatial11171 Dale
dc.date.accessioned2020-07-15T08:20:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:20:51Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665845
dc.description.abstractI forbindelse med NGU prosjektet \"Bruddsoner og grunnvann i Sunnfjord\" er det gjort geofysiske undersøkelser for å kartlegge sprekker i fjell. Benyttede metoder har vært VLF, elektrisk profilert og georadar. I Hesjedal i Førde kommune ble en hovedsprekkesone indikert både ovenfor og nedenfor en nylig anlagt søppelfylling. Sonen følger dalbunnen oppover mot fyllingen og dreier i nordvestlig retning ovenfor fyllingen. Indikasjoner sør for Storhaugen ca 500 m nedenfor fyllingen ser også ut til å representere sprekkesoner. Utstrekningen av disse er ikke kartlagt. I Holmedal i Askvoll kommune indikerte VLF-målingene en utholdende sone i en bekkedal. Sonen kan være vannførende. Flere soner i nordøst-sørvestlig retning ble indikert som lavmotstandssoner med elektriske motstandsmålinger. Det er usikkert om disse erpresenterer vannholdige sprekkesoner eller variasjoner i løsmassedekkets tykkelse og ledningsevne. Georadarmålingene viste generell høy reflektivitet som tyder på variasjoner i vanninnholdet i berggrunen som igjen kan bety oppsprukket fjell. Flere reflektorer som kan representere sprekke- soner ble indikert. En sone i nordvestre hjørne av måleområdet ble indikert på flere profiler og synes interessant for videre oppfølging (boring).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleGeofysiske undersøkelser. Bruddsoner og grunnvann i Sunnfjord
dc.typeReport
dc.description.localcode44482
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal