Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorMidtgård, Aase Kjersti
dc.coverage.spatial14213 Halsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:16Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:16Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665847
dc.description.abstractI forbindelse med NGU's deltagelse i \"Prosjekt Vannforsyning\" (PROVA) ble det i 1996 gjennomført grunnvannsundersøkelser i Bøfjorden\/Sættemsøra i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Vannforsynigen i området er i dag basert på 3 forskjellige elve\/bekkeinntak. Råvannkvaliteten er tidvis dårlig med høye farge- og bakterietall. Dimensjonerende vannbehov for en eventuell ny vannkilde ble angitt til 4 l\/s. Undersøkelsene ble innledet med georadarmålinger i områdene Bytengen, Settems- øra og Storslette. Ved Bytengen og Storslette ga målingene ingen klare indikasjoner på positive forhold for grunnvannsuttak. Målingene ved Settemsøra ga positive indikasjoner både med hensyn til mektigheter og løsmassestrukturer. Det ble derfor besluttet å konsentrere de oppfølgende boringene til området ved Settemsøra. Undersøkelsene gir klare indikasjoner på et uttakspotensiale som er tilstrek- kelig til å dekke det foreliggende vannbehov (4 l\/s) ved etablering av produk- sjonsbrønner i lokaliteten Bh2 ved utløpet av Settemselva. Grunnvannskvaliteten synes å ligge i grenseland i forhold til hva som kan benyttes som en råvanns- kilde uten vannbehandling. Anlegg for alkalisering\/pH-justering samt fjerning av jern\/mangan kan være påkrevet. Ut fra en samlet vurdering av vannkvalitet og kvantitet finner vi likevel grunnlag for å anbefale at den etablerte 2\"-brønn benyttes for en langtids- prøvepumping hvor både mengde og kvalitet kontrolleres gjennom en periode på minimum 3 måneder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Bøfjorden, Surnadal kommune, 1996
dc.typeReport
dc.description.localcode44503
dc.source.pagenumber33


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal