Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.coverage.spatial17211 Meråker
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:24Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:24Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665850
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Meråker kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtidig, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 119 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Meråker kommune. Mange av disse dreier seg om gruvevirksomheten i det såkalte Meråkerfeltet.. Det er utgitt 15 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter nye malm- forekomster i Meråkerfeltet, samt grunnvannsressurser. Det er utført geolog- iske og geofysiske undersøkelser med sikte på a finne nye interessante malmforekomster. Det er også utført geokjemisk jordprøvetaking i Meråkerfeltet. Foreløpig har man ikke lykkes med å finne ny malm.men andre interessenter leter videre på basis av NGUs data. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Gudå. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. NGU har også bidratt til en bok om natur og geologi i Meråker. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.172: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Meråker kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.210)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Meråker kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44488
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal