Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16231 Jøssund
dc.coverage.spatial17234 Namsos
dc.coverage.spatial17233 Steinkjer
dc.coverage.spatial16232 Holden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:28Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665852
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Namdals- eid kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 28 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namdalseid kommune. Av disse er 12 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartleg- ging av av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusresurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Mulighetene for bruk av grunnvann til drikkevannsforsyning er rapportert. Et kalksteinsfelt ved Derråsbrenna er vurdert som råstoffkilde både til industrimineral (jordbrukskalk) og naturstein. Funn av hvalbein i løsmasser i Utvorda, ga viktige data og la grunnlaget for en populærvitenskape- lig presentasjon av den kvartærgeologiske historien i området. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.180: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Namdalseid kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.212)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namdalseid kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44490
dc.source.pagenumber24


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal