Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17243 Jøa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:29Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:29Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665853
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Fosnes kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. Leting etter grunnvann har vært den dominerende del av NGUs aktiviteter i kommunen, foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurskart. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.189: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Fosnes komune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.201)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Fosnes kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44493
dc.source.pagenumber31


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal