Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial18244 Kongsmoen
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:31Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665854
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå og i Grong kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 26 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Høylandet kommune. 10 av disse er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 bilder i NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i komunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann til vannforsyning i prioriterte områder i kommunen er vurdert. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Bjørlia. Kongsmoen kalksteinsfelt er undersøkt. Som et ledd i kartleggingen av løsmas- sene ble det foretatt seismiske undersøkelser av løsmassenes mektighet ved Fjellmyra i Grong, ved Eid og øst for Høylandet sentrum. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.187: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Høylandet kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.204)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Høylandet kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44496
dc.source.pagenumber41


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal