Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial18244 Kongsmoen
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:31Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:31Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665854
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå og i Grong kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 26 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Høylandet kommune. 10 av disse er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 bilder i NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i komunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann til vannforsyning i prioriterte områder i kommunen er vurdert. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Bjørlia. Kongsmoen kalksteinsfelt er undersøkt. Som et ledd i kartleggingen av løsmas- sene ble det foretatt seismiske undersøkelser av løsmassenes mektighet ved Fjellmyra i Grong, ved Eid og øst for Høylandet sentrum. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.187: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Høylandet kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.204)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Høylandet kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44496
dc.source.pagenumber41


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal