Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial16223 Leksvik
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:41Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665857
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Leksvik kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 40 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Leksvik kommune. Det er utgitt 9 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs akti- viteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvanns ressurser. Det er gjort grunnvannsundersøkelser i 7 områder i kommunen. Det er gjort undersøkelser av muligheten for å etablere stort kystnært pukkverk ved Sjertuliheia. Det er videre gjort undersøkelser av Thulittforekomsten ved Hindremseter og malmforekomster ved Tronvik og Flintheia. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrik- ningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.175: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Leksvik kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.207)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leksvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44499
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal