Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16224 Åfjord
dc.coverage.spatial16223 Leksvik
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:41Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665857
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Leksvik kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 40 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Leksvik kommune. Det er utgitt 9 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs akti- viteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser og grunnvanns ressurser. Det er gjort grunnvannsundersøkelser i 7 områder i kommunen. Det er gjort undersøkelser av muligheten for å etablere stort kystnært pukkverk ved Sjertuliheia. Det er videre gjort undersøkelser av Thulittforekomsten ved Hindremseter og malmforekomster ved Tronvik og Flintheia. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrik- ningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.175: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Leksvik kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.207)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Leksvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44499
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal