Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16221 Verran
dc.coverage.spatial17223 Levanger
dc.coverage.spatial16222 Frosta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:21:42Z
dc.date.available2020-07-15T08:21:42Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665858
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Levanger kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 123 ulike publikasjoner kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Levanger kommune. De fleste av disse er knyttet til gruvevirksomheten på Tingstad og, ikke minst på Ytter- øya. Disse blir ikke behandlet videre her. Det er utgitt 13 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kom- munen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Det er lett etter grunn- vann ved Okkenhaug, Torsbustaden, Hoklingen\/Movatnet, Ekne og Ytterøya. En marmorsone og en forekomst av \"blåkvarts\" på Ytterøya er undersøkt. Malmfore- komster i kommunen er også undersøkt (Ytterøya, Husvika, Tingstad). Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall ac Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utført miljøgeologiske under- søkelser ved Rinnleiret. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementan- rikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.176: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Levanger kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.208)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Levanger kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44500
dc.source.pagenumber30


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal