Show simple item record

dc.contributor.authorØvereng, Odd
dc.coverage.spatial15334 Malangseidet
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:19Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665874
dc.description.abstractDen 12. juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A\/S og NGU\/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september 1996. Målsettingen for samarbeidet er å lokalisere\/verifisere forekomster av kalk- spatmarmor som er av en slik størrelse og kvalitet at firmaet Hustadmarmor A\/S (HM A\/S) i Elnesvågen kan fremstille økonomisk interessante kalksteinsproduk- ter på basis av ressursen(e). Det befarte området ligger på vestsiden av Balsfjorden mellom Kvitnes og Myre og dekker et areal på ca. 3,8 km2. Karbonatkomplekset er bygget opp av en intim veksellagning av kalkspat- og dolomittmarmoren er kvantitativt dominerende. Undersøkelsene har avdekket at kvaliteten (renheten) på kalkspatmarmoren er sterkt varierende. Det analyserte prøvematerialet er tatt i partier som visuelt ble vurdert til å være de \"beste\" kvalitetene. De mest fremtredende forurensningen er ulike typer silikater. Karakteristisk for de ulike kalkspatmarmorkvalitetene er det noe varierende innhold av dolomitt. Den intime veksellagningen av kalkspatmarmor(er) av ulike kvaliteter, dolomitt- marmor og glimmerskifer gjør at sannsynligheten for å lokalisere tilstrekkelig tonnasje av akseptable papirråstoffkvaliteter anses som minimal i dette området
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.072)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKALKSTEIN
dc.subjectDOLOMITT
dc.titleEn undersøkelse av kalkspatmarmorpotensialet i området ved Potraselv Balsfjord kommune, Troms fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode46364
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal