Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorSæther, Ola M.
dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.contributor.authorVolden, Tore
dc.coverage.spatial15211 Orkanger
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:21Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:21Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665875
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Orkla Exolon KS gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i mai 1997 jordprøvetaking i smelteverkets nærområde på Gjølme, Orkdal kommune. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe orient- terende tall for innhold av PAH-forbindelser i jord i det aktuelle området. Det ble totalt samlet inn 10 prøver av \"topsoil\". Alle de innsamlede prøver har et totalinnhold av PAH-forbindelser som er lavere enn normtall angitt av Statens forurensningstilsyn (SFT). Til tross for at to prøver viser høyere konsentrasoner av PAH-forbindelse benso(a)pyren enn normtall angitt av SFT, gir det foreliggende datamaterialet ikke et statistisk grunnlag for å betegne PAH-konsentrasjonen i jord innen undersøkelsesområdet som uakseptabel. De innsamlede prøver gir heller ikke noe entydig bilde av den geografiske fordelingen av PAH-forbindelser i området rundt verkslokali- tetene. For en statistisk forsvarlig dokumentasjon av eventuelle geografiske mønstre, og en arealdekkende beregning av middelkonsentrasjoner, vil en betydelig areal- messig utvidelse av prøvetakingsnettet være påkrevet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.107)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectJORD
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.titleOrienterende kartlegging av PAH-innhold i jord ved Orkla Exolon, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode44469
dc.source.pagenumber20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal