Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17244 Kolvereid
dc.coverage.spatial17241 Foldereid
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:45Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665882
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Nærøy kommune, hvilken geologisk informasjon somforeligger og vil foreligge inær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 44 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Nærøy kommune. Det er utgitt i alt 16 geologiske kart av ulike typer for kommunen. Foruten generell kart- legging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Nærøy kommune vært knyttet til leting etter grunnvanns- ressurser. Det er gjort undersøkelser av mulighetene for grunnvannsuttak ved Eidshaugvatnet, med godt resultat. Kalksteinsfeltet i Hestvika er undersøkt og beskrevet. En gjennomgang av datagrunnlag på digital form gis i NGU-rapport nr.96.192: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Nærøy kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.215)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Nærøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49141
dc.source.pagenumber24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal