Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial16241 Vikna
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:47Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665883
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkenivå, og i Vikna kommune, hvilken geo- logisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. Foruten generell kartlegging av berg- grunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser,har mye av NGUs aktivitet- er i Vikna kommune vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser, I NGUs referansedatabaser er det til sammen regtistrert 18 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Vikna kommune. Av dette er 6 geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.191: digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Vikna kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.223)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectDATABASE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Vikna kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49148
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal