Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial16233 Roan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:22:51Z
dc.date.available2020-07-15T08:22:51Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665886
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Osen kommune foretatt grunnvannsundersøkelser i form av sonderboringer med enkle testpumpinger ved Åsegg vannverk. Hensikten med undersøkelsene var å finne årsaken til sand- produksjon i eksisterende brønner, finne ny brønnplassering og skaffe grunnlagsdata for dimensjonering av ny brønn. Tre sonderboringer viste store variasjoner i løsmassetype. Boringen lengst mot sør (like sør for produksjonsbrønn B) viste bare finsand med liten vanngjennom- gang, mens de to sonderboringene som ble utført nord for produksjonsbrønn A viste grus og sand under et lag med finsand. Testpumpinger av undersøkelses- brønner i disse borhullene ga mellom 0,5 og 4 l\/s. Vannkvaliteten er preget av et ionerikt grunnvann med relativt høy pH og alkalitet og høyt innhold av kalsium (hardt vann), men også med for høye konsentrasjoner av jern og mangan. Innholdet av jern og mangan avtar mot dypet i begge borhullene. På grunnlag av de utførte undersøkelser anbefales en ny brønn ved borhull 3. Brønnen må dimensjoneres for bruk av nedsenkbar pumpe (min Ø165 mm). Ut fra vannkvaliteten bør brønnfilteret plasseres så dypt som mulig i brønnen, men en endelig filterplassering må gjøres på grunnlag av nedboringen av foringsrøret under brønnboring. Filteret bør være min. 4m langt og ha en lysåpning på 1 mm.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.130)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleNy brønnplassering Åsegg vannverk, Osen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49153
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal