Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial19241 Jomafjellet
dc.coverage.spatial19244 Røyrvik
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:00Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665894
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 450 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Røyrvik kommune. Mange av disse er rapporter om gruvedrift i Joma og Gjersvik i eldre tid og i dag. Disse blir i liten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Røyrvik kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Potensialet for malmforekomster i Grongfeltet er undersøkt gjennom prosjektet \"samtolkning av geodata i Grongfeltet\". Mange områder i Røyrvik kommune er undersøkt med geo- logiske og geofysiske metoder, uten at det foreløpig har gitt nye forekomster av interesse. Prosjektet ble presentert ved Prospekteringsmessen i Toronto, Canada i mars 1995. Videre er enkelte industrimineralforekomster i kommunen undersøkt. Spesielt karbonatforekomstene ved Huddingsvatnet er interessant. Det er gitt en generell vurdering av muligheter for uttak av grunnvann priori- terte steder av kommunen, og oppfølgende undersøkelser er gjort ved Røyrvik sentrum og bebyggelsen rundt Østgård-Myrmo. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 14 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.184: Digital geologisk informason i areal- og ressursfo
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.217)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Røyrvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49143
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal