Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial18242 Skorovatn
dc.coverage.spatial18241 Namsskogan
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:03Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:03Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665898
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Namsskogan kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 213 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namsskogan kommune. Det meste av dette er eldre publikasjoner i forbindelse med gammel gruvedrift, bl.a. i Skorovass.Dette materialet blir i liten grad behandlet i denne rapporten. Det er utgitt 14 geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurs- er, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser i Grongfeltet, og grunnvannsressurser. Mesteparten av kommunen forsynes idag med grunnvann. Undersøkelsene i Grongfeltet har foreløpig ikke gitt nye drivverdige malmer som resultat. I tillegg til malmundersøkelsene, er det gjort undersøkelser av flere mulige natursteinstyper i Namsskogan. En forekomst i Strompedalen anbefales for videre detaljundersøkelser. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.185: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Namsskogan kommune.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.214)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namsskogan kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49140
dc.source.pagenumber29


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal