Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Rolv
dc.coverage.spatial17242 Skogmo
dc.coverage.spatial17231 Overhalla
dc.coverage.spatial17234 Namsos
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665899
dc.description.abstract\"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen\" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Overhalla kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 19 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Overhalla kommune. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Overhalla kommune vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Grunnvannsundersøkelser er foretatt i Sellæg og Gansmo. En kalkspatmarmor inne ved Foslandsseter er undersøkt. Det er utgitt i alt 7 andre geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.188: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning,Overhalla kommune
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.216)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectDATABASE
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleOversikt over: Geologiske kart og rapporter for Overhalla kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49142
dc.source.pagenumber23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal