Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665900
dc.description.abstractFor å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble samlet inn 4 vannprøver for kjemiske analyser. Løsmasseforholdene viste det seg å være meget ensartede i hele undersøkelses- området. I alle borpunkter ble det observert sandige\/grusige masser som i varierende grad var oppblandet med finkornig materiale (silt\/leire). Løsmassemektigheten er fra 2 til 11 m med typisk verdi i området 4-8m (9 av 14 borpunkter). Dyp til grunnvannsspeil var i alle lokaliteter 1,5-2.0 m. Det ble utført korttids testpumping i 4 av borlokalitetene og ut fra disse testene må vanngiverevnen for massene betegnes som meget lav (<0.3 l\/s pr m). Generelt sett har de innsamlede grunnvannsprøver god drikkevannskvalitet. Verdien for jern, mangan og aluminium er noe høye, men dette antas å skyldes innhold av suspendert materiale i vannprøvene (mikroskopiske mineralpartikler). Kalsium, pH og alkalitet viser noe lavere verdier enn det som er ønskelig i henhold til drikkevannsnormene. Det anses som lite sannsynlig at det foreliggende vannbehov (6-7l\/s) for Halt- dalen kan dekkes opp ved hjelp av grunnvannsuttak innenfor det undersøkte området i Aunegrenda. Uttakspotensialet kan imidlertid være tilstrekkelig for en eventuell etablering av fellesvannverk for Aunegrenda. Området ved borhull 2 synes å peke seg ut som gunstig ved en eventuell videreføring av grunnvanns- undersøkelsene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Aunegranda, Holtålen kommune, Sør- Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode49137
dc.source.pagenumber13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal