Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:04Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665900
dc.description.abstractFor å lokalisere egnede områder for grunnvannsuttak ble det samlet gjennomført 14 sonderboringer langs elva Holta i Aurnegrenda, Holtålen kommune. I utvalgte borpunkter ble det gjennomført korttids testpumping. Det ble samlet inn 4 vannprøver for kjemiske analyser. Løsmasseforholdene viste det seg å være meget ensartede i hele undersøkelses- området. I alle borpunkter ble det observert sandige\/grusige masser som i varierende grad var oppblandet med finkornig materiale (silt\/leire). Løsmassemektigheten er fra 2 til 11 m med typisk verdi i området 4-8m (9 av 14 borpunkter). Dyp til grunnvannsspeil var i alle lokaliteter 1,5-2.0 m. Det ble utført korttids testpumping i 4 av borlokalitetene og ut fra disse testene må vanngiverevnen for massene betegnes som meget lav (<0.3 l\/s pr m). Generelt sett har de innsamlede grunnvannsprøver god drikkevannskvalitet. Verdien for jern, mangan og aluminium er noe høye, men dette antas å skyldes innhold av suspendert materiale i vannprøvene (mikroskopiske mineralpartikler). Kalsium, pH og alkalitet viser noe lavere verdier enn det som er ønskelig i henhold til drikkevannsnormene. Det anses som lite sannsynlig at det foreliggende vannbehov (6-7l\/s) for Halt- dalen kan dekkes opp ved hjelp av grunnvannsuttak innenfor det undersøkte området i Aunegrenda. Uttakspotensialet kan imidlertid være tilstrekkelig for en eventuell etablering av fellesvannverk for Aunegrenda. Området ved borhull 2 synes å peke seg ut som gunstig ved en eventuell videreføring av grunnvanns- undersøkelsene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.019)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Aunegranda, Holtålen kommune, Sør- Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode49137
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal