Show simple item record

dc.contributor.authorBanks, D.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorKrog, J.R.
dc.contributor.authorStrand, T.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorAa, K.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa.K.
dc.coverage.spatialNOME
dc.coverage.spatialDRANGEDAL
dc.coverage.spatialKRAGERØ
dc.coverage.spatialPORSGRUNN
dc.coverage.spatialVINJE
dc.coverage.spatialFYRESDAL
dc.coverage.spatialTOKKE
dc.coverage.spatialNISSEDAL
dc.coverage.spatialTINN
dc.coverage.spatialMIDT-TELEMARK
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:18Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665911
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Telemark er presentert grafisk etter inndeling i henholds- vis kommune og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultatene. Kun 8% av de undersøkte fjellbrønner i Telemark har et radoninnhold som over- skrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 16 % har et fluorid- innhold som overskrider drikkevannsgrensen for fluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.161)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectHYDROLOGI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectHELSE
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode45603
dc.source.pagenumber117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal