Show simple item record

dc.contributor.authorKrogh, J.R.
dc.contributor.authorLind, B.
dc.contributor.authorMidtgård, Aa. K.
dc.contributor.authorFrengstad, B.
dc.contributor.authorBanks, D.
dc.coverage.spatialKONGSBERG
dc.coverage.spatialHOLE
dc.coverage.spatialFLÅ
dc.coverage.spatialNES BUSKERUD
dc.coverage.spatialGOL
dc.coverage.spatialHEMSEDAL
dc.coverage.spatialÅL
dc.coverage.spatialHOL
dc.coverage.spatialSIGDAL
dc.coverage.spatialRINGERIKE
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:26Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:26Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665915
dc.description.abstract\"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelige opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Rapporten gir en innføring i variasjon i konsentrasjon av utvalgte grunnstoff i grunnvann i fjell og hvilken helsemessig betydning stoffene kan ha ved inntak. Resultatene av vannanalysene fra Akershus og Oslo er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis kommuner og bergart, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst. I tillegg er det vist kart med geografisk fordeling av analyseresultat- ene. 11,3% av de undersøkte fjellbrønner i Buskerud har et radoninnhold som overskrider anbefalt tiltaksgrense for radon på 500 Bq\/l og 21,5% har et fluoridinnhold som overskrider drikkevannsgrensen for sluorid på 1,5 mg\/l.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.160)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectRADONMÅLING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectHELSE
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleKjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Buskerud fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode45239
dc.source.pagenumber117


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal