Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial13183 Breim
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:38Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:38Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665921
dc.description.abstractDet er utført grunnvannsundersøkelser med tanke på vannforsyning\/reservefor- forsyning til Byrkjelo i Gloppen kommune. 3 alternative undersøkelsesområder var foreslått av Byrkjelo vassverk. Tidligere boringer med testpumping har vist muligheter for grunnvannsuttak i området der Myklebustdalselva og storelva møtes. Det var ikke anledning til å undersøke det foreslåtte området ved Langøya pga. konflikt med jordbruksinter- esser. I \"Ura\" finnes et kildeframspring i fjell med kapasitet større enn 10 l\/s ved målinger i august og oktober. Vannet er mineralfattig. Fysikalsk-kjemisk kvalitet er god med unntak av lav alkalitet. På en øy i Myklebustdalselva ble det gjort georadarundersøkelser som viste at løsmassene trolig består av sand- og grus-dominert materiale, men de kan være forholdsvis dårlig sortert og kan helt eller delvis også være morenedominert. Soinderboring bekreftet at gruslaget var for tynt til å være egnet til grunn- vannsuttak. Kildeframspringet ved \"Ura\" framstår som et aktuelt alternativ for vannfor- syning\/reservevannforsyning til Byrkjelo. Vannføring og vannkvalitet bør imidlertid overvåkes gjennom et år før kilden bygges ut. Et opplegg for vann- føringsmåling og prøvetasking er foreslått.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Byrkjelo, Gloppen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44720
dc.source.pagenumber29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal