Show simple item record

dc.contributor.authorFrengstad, Bjørn
dc.contributor.authorBanks, David
dc.coverage.spatial11184 Bremanger
dc.coverage.spatial11181 Måløy
dc.date.accessioned2020-07-15T08:23:41Z
dc.date.available2020-07-15T08:23:41Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665923
dc.description.abstractMulighetene for grunnvannsuttak fra borebrønner i fjell til Almenningen vannverk og Kvalheim vannverk er blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeidsprosjekt. Ved Almenningen er 4 alternative borpunkt i fjell foreslått i Austadalen og ett ved Kringlehaugane. Gneisen i området er relativt lite oppsprukket, men tre av borhullene er foreslått slik at de krysser større sprekkesoner. Hullene bør bores med 45o fall ned til 80-100 m. dyp. En må regne med 3-5 borhull som bores i nummerert rekkefølge inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vassverket. Ved Kvalheim er grunnvann fra eksisterende borebrønn\/oppkomme analysert. Kjemisk vannkvalitet er meget god, og det anbefales å teste den virkelige kapasitet på brønnen. 4 alternativr borpunkt i fjell er foreslått; 3 i nærheten av eksisterende basseng og ett øst for Hagen. Hullene bør bores med 45o fall ned til 80-100 m dyp for å krysse de vertikale sprekkesonen i området. Avhengig av kapasiteten i eksisterende brønn, må en regne med 1-3 borhull som bores i nummerert rekkefølge inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøve- pumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen(e) kobles til vassverket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBOREBRØNN
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleGrunnvannsundersøkelser ved Almenningen og Kvalheim, Vågsøy kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44732
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal