Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14172 Lærdalsøyri
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:13Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665934
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har vurdert løsmasseavsetninger i nedre Lærdal med tanke på vannforsyning til Lærdal vannverk. Undersøkelsene omfatter georadarmålinger og sonderboringer med enkle testpumpinger i til sammen ni områder. Georadarmålingene indikerte muligheter for grunnvannsuttak i alle områdene, men områdene Mjeldo, Tønjum og Grøto er tykkelsen av vannmettet sand og grus mindre enn 10 m. I områdene Hunderi, Hauge, Færestad og Moldebo sees tydelig skrålaget ned til 10-20 m noe som indikerer deltaavsetninger, dvs. sorterte sand\/grus-dominerte avsetninger. Færestad og sørlige del av området ved Hauge synes å ha de groveste og mektigste deltaavsetningene og sannsynligvis de største grunnvannsmulighetene. Alle områdene har trolig finkornige sedimenter av finsand, silt og leire under sand- og grusmassene. Sonderboringene med enkle testpumpinger indikerte muligheter for grunnvanns- uttak i alle undersøkte områder (Mjeldo, Hunderi, Hauge og Færstad). I områdene Mjeldo og Hunderi, samt den nordligste delen av området ved Hauge ble det påvist grunnvann av brukbar kvalitet i det grove topplaget. I de underliggende sandmassene har grunnvannet dårligere kvalitet grunnet høyt fargetall, lav pH-verdi og høye konsentrasjoner av jern og mangan. I den sørligste delen av området ved Hauge og i borhullet ved Færestad viser sonderboringene sand og grus til over 20 m dyp. Testpumpingene indikerte masser med god vanngjennomgang og grunnvannsprøvene fra de dypere lagene var av god fysikalsk kjemisk kvalitet bortsett fra litt lav pH-verdi. På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefales det oppfølgende undersøkel- ser i form av nedsetting av fullskala brønn og langtids prøvepumping i område ved borhull 8 og 10 ved Hauge.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (97.044)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectGEORADAR
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i nedre Lærdal, Lærdal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode44768
dc.source.pagenumber55


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal