Show simple item record

dc.contributor.authorBøe, Reidulv
dc.contributor.authorOttesen, Dag
dc.coverage.spatial11163 Herdla
dc.coverage.spatial11154 Fjell
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:19Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665937
dc.description.abstractI juni 1995 utførte NGU et maringeologisk tokt med sitt forskningsfartøy \"Seisma\" for å kartlegge skjellsandforekomstene i enkelte komuner i Hordaland, deriblant i Øygarden. I Øygarden ble det i løpet av toktperioden profilert ca 290 km med lett- seismisk utstyr, og det ble tatt 111 grabbprøver av bunnsedimentene. I denne rapporten er resultatene av skjellsandkartleggingen presentert i form av tabeller med prøvebeskrivelser og kart over sikre og mulige skjellsandområder. I tillegg er det antydet mektigheter av skjellsand, tolket fra reflekjsons- seismiske profiler, og omtrentlig volum av skjellsand innenfor de enkelte områder er utregnet. I Øygarden er det kartlagt sikre og mulige skjellsandområder som tilsammen dekker et areal på 8.3 mill m\u00B2. Innenfor dette arealet er 20.5 mill.m3 (56% av totalvolumet) klassifisert som skjellsand (>85% kalsiumkarbonatinnhold), mens 15.8 mill. m3 er klassifisert som mulig skjellsand (50-85% kalsiumkar- bonatinnhold).
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.038)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSKJELLSAND
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectOVERFLATESEDIMENT
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleSkjellsandforekomster i Øygarden komune, Hordaland
dc.typeReport
dc.description.localcode42189
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal