Show simple item record

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:28Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665944
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse gjennomførte i 1991 en langtidsprøvepumping av et grunnvannsmagasin ved Muan i Meldal kommune. Undersøkelsen (NGU Rapport 92.208) konkluderte med positive forhold for etablering av et kommunalt grunn- vannsverk. Det ble likevel behov for en oppfølgende prøvepumpingsperiode for å få en sikker dokumentasjon av grunnvannets bakteriologiske kvalitet. En ny prøvepumping ble igangsatt 14.12.94. Rapporten presenterer data og konklu- sjoner fra denne siste prøvepumpingen. Fra 4 brønner ble det pumpet med et samlet vannuttak på 20 l\/s. Dette medførte en grunnvannsenkning på kun 1 m, d.v.s. ca 20 % av den maksimalt tillatte senkning. Det konkluderes ut fra dette med at den totale produksjonskapasitet for magasinet er større enn 30 l\/s. Under prøvepumpingen er det ikke påvist noen form for bakteriell forurensning i grunnvannet. Grunnvannet viser også meget tilfredstillende verdier for farge og turbiditet. Grunnvannet tilfredstiller drikkevannsforskriftenes normtall for uorganiske parametre, men alkalitet og pH bør trolig heves. Grunnvannet viser CO2-verdier som er noe høyere enn veiledende verdi for drikkevann. Ut fra de foreliggende data kan grunnvannsmagasinet ved Muan anbefales for utnyttelse i kommunal vannforsyning. Rapporten angir forslag til dimensjonering av produksjonsbrønner samt til utforming av sikringssoner i brønnområdet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleSupplerende prøvepumping av grunnvannsmagasin ved Muan, Meldal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34402
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal