Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.coverage.spatial15212 Hølonda
dc.coverage.spatial15213 Løkken
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:28Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:28Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665944
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse gjennomførte i 1991 en langtidsprøvepumping av et grunnvannsmagasin ved Muan i Meldal kommune. Undersøkelsen (NGU Rapport 92.208) konkluderte med positive forhold for etablering av et kommunalt grunn- vannsverk. Det ble likevel behov for en oppfølgende prøvepumpingsperiode for å få en sikker dokumentasjon av grunnvannets bakteriologiske kvalitet. En ny prøvepumping ble igangsatt 14.12.94. Rapporten presenterer data og konklu- sjoner fra denne siste prøvepumpingen. Fra 4 brønner ble det pumpet med et samlet vannuttak på 20 l\/s. Dette medførte en grunnvannsenkning på kun 1 m, d.v.s. ca 20 % av den maksimalt tillatte senkning. Det konkluderes ut fra dette med at den totale produksjonskapasitet for magasinet er større enn 30 l\/s. Under prøvepumpingen er det ikke påvist noen form for bakteriell forurensning i grunnvannet. Grunnvannet viser også meget tilfredstillende verdier for farge og turbiditet. Grunnvannet tilfredstiller drikkevannsforskriftenes normtall for uorganiske parametre, men alkalitet og pH bør trolig heves. Grunnvannet viser CO2-verdier som er noe høyere enn veiledende verdi for drikkevann. Ut fra de foreliggende data kan grunnvannsmagasinet ved Muan anbefales for utnyttelse i kommunal vannforsyning. Rapporten angir forslag til dimensjonering av produksjonsbrønner samt til utforming av sikringssoner i brønnområdet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.025)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectBAKTERIOLOGISK ANALYSE
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.titleSupplerende prøvepumping av grunnvannsmagasin ved Muan, Meldal kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34402
dc.source.pagenumber15


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal