Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial17214 Flornes
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:29Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:29Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665945
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Gudå i perioden 1994-1995. Ved en tidligere prøvepumping fikk grunnvannet alt for høye konsentrasoner av jern og mangan. Formålet med disse undersøkelsene var derfor å finne en brønnplassering der grunnvannet har lavere innhold av jern og mangan. Det ble innledningsvis foretatt fire sonderboringer med enkle terstpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking. Tre av disse viste gode muligheter for grunnvannsuttak, men alle vannprøvene unntatt en hadde for høye konsentrasjoner av jern og\/eller mangan. På grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det satt ned en Ø50 mm brønn med filter fra 5.0-6.75 m under overflaten. Brønnen ble prøvepumpet i ca 4 mnd. med en kapasitet på 2 l\/s som tilsvarer vannbehovet til Gudå v.v. På grunnlag av svært liten senkning av grunnvannsnivået under prøvepumpingen og resultatet fra tidligere prøvepumping kan det antas at magasinets potensial for grunn- vannsuttak er min. 03 l\/sek. Alle analyserte bakteriologiske, fysiske og kjemiske parametre, unntatt mangan tilfredstiller kravene til drikkevann. Ved utbygging av denne grunnvannsfore- komsten vil det derfor være nødvendig med et rensetrinn for manganfjerning. Et permanent grunnvannsuttak vil ikke medføre arealrestriksjoner som gir vesentlige endringer i forhold til dagens arealbruk av området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.009)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleOppfølgende grunnvannsundersøkelser i Gudå, Meråker kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34412
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal