Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSegar, David
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:39Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665950
dc.description.abstractGrunnvannsundersøkelser i Eide-området i Hemne kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke på grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet på 30 l\/s, og kommunen vurderer å bygge et grunnvannsanlegg i området. En klausulering av området må derfor vurderes. I denne hensikt ble grunnvannstrømningsmodellen MODFLOW brukt til å simulere grunnvannsstrømningen i akviferen. Modellen MODPATH ble da brukt til å beregne grunnvannets oppholdstid i akviferen i forskjellige retninger fra pumpebrønnene Resultatene fra disse beregningene dannet basis for bestemmelsen av 60-døgns grensen dvs. klausuleringssone I. En vurdering av nitratinnholdet i vannet på Eide ble også utført. Dette tydet på at et forbud mot naturgjødsling i sone I vil ha liten betydning for nitrat- innholdet i grunnvannet, men stor betydning for en sikring av grunnvannets hygieniske kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBRØNNBORING
dc.titleBestemmelse av beskyttelsessoner på Eide, Hemne kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34424
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal