Show simple item record

dc.contributor.authorSegar, David
dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.coverage.spatial14212 Vinjeøra
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:39Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:39Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665950
dc.description.abstractGrunnvannsundersøkelser i Eide-området i Hemne kommune utført av NGU har vist gunstige forhold med tanke på grunnvannsforsyning. Det ble påvist tilstrekke- lige grunnvannsressurser til å dekke vannbehovet på 30 l\/s, og kommunen vurderer å bygge et grunnvannsanlegg i området. En klausulering av området må derfor vurderes. I denne hensikt ble grunnvannstrømningsmodellen MODFLOW brukt til å simulere grunnvannsstrømningen i akviferen. Modellen MODPATH ble da brukt til å beregne grunnvannets oppholdstid i akviferen i forskjellige retninger fra pumpebrønnene Resultatene fra disse beregningene dannet basis for bestemmelsen av 60-døgns grensen dvs. klausuleringssone I. En vurdering av nitratinnholdet i vannet på Eide ble også utført. Dette tydet på at et forbud mot naturgjødsling i sone I vil ha liten betydning for nitrat- innholdet i grunnvannet, men stor betydning for en sikring av grunnvannets hygieniske kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.034)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBRØNNBORING
dc.titleBestemmelse av beskyttelsessoner på Eide, Hemne kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode34424
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal