Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:40Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665951
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Skoddebergvatnet. Hensikten med undersøkelsen var å klarlegge kilden\/årsaken til den påviste oljeforurens- ningen, samt anslå mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet På grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med å la oljeforurensningen ligge. Ved hjelp av magnetiske målinger og påfølgende graving har man ikke funnet en eventuell nedgravd tank, men det er påvist ulike typer metallavfall. PÅvist dieselforurensning i sedimenter og vann antas derfor å stamme fra spill på verkstedområdet. Kjemiske analyser viser at oljerelaterte hydrokarboner (THC) er påvist i 22 av de i alt 28 jordprøvene. Mengden THC varierer fra 17 til 16400 mg\/kg tørr jord. I syv av prøvepunktene langs Bekk-2, er det påvist konsentrasjoner over nederlandske C-verdier (5000 mg THC\/kg tørrstoff). I fire vannprøver ble det funnet THC hvor mengden varierte fra 0,2l til 15 mg\/liter. Ut fra de påviste konsentrasjoner i jord er det beregnet at massene langs Bekk-2 trolig inneholder 600-1700 kg THC. I tillegg er det påvist mindre mengder THC langs Bekk-1. Det er også registrert olje i sedimentene i Skoddebergvatnet, men disse er ikke prøvetatt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.146)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleMiljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode34426
dc.source.pagenumber84


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal