Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:40Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:40Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665951
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for FBT - Harstad gjennom- ført miljøtekniske grunnundersøkelser ved Skoddebergvatnet. Hensikten med undersøkelsen var å klarlegge kilden\/årsaken til den påviste oljeforurens- ningen, samt anslå mengden av olje som eventuelt lekker ut til Skoddebergvatnet På grunnlag av dette er behovet for aktive tiltak vurdert opp mot risikoen med å la oljeforurensningen ligge. Ved hjelp av magnetiske målinger og påfølgende graving har man ikke funnet en eventuell nedgravd tank, men det er påvist ulike typer metallavfall. PÅvist dieselforurensning i sedimenter og vann antas derfor å stamme fra spill på verkstedområdet. Kjemiske analyser viser at oljerelaterte hydrokarboner (THC) er påvist i 22 av de i alt 28 jordprøvene. Mengden THC varierer fra 17 til 16400 mg\/kg tørr jord. I syv av prøvepunktene langs Bekk-2, er det påvist konsentrasjoner over nederlandske C-verdier (5000 mg THC\/kg tørrstoff). I fire vannprøver ble det funnet THC hvor mengden varierte fra 0,2l til 15 mg\/liter. Ut fra de påviste konsentrasjoner i jord er det beregnet at massene langs Bekk-2 trolig inneholder 600-1700 kg THC. I tillegg er det påvist mindre mengder THC langs Bekk-1. Det er også registrert olje i sedimentene i Skoddebergvatnet, men disse er ikke prøvetatt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.146)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectGEOKJEMI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectPRØVETAKING
dc.titleMiljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode34426
dc.source.pagenumber84


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal