Show simple item record

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial17221 Vuku
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:43Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:43Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665953
dc.description.abstractDet er gjort TFEM bakkemålinger og CP, PP og ledningsevnemålinger i borhull ved Malså gruver i Verdal. Hensikten med TFEM-målingene var å undersøke om dype ledere kunne indikeres i tilknytning til dagnære kjente mineraliseringer. Tid- ligere utførte CP-målinger kunne tyde på en bedre leder mot dypet. TFEM-målingene indikerte to hovedledere som ga meget sterke anomalier langs hele måleområdet. Den ene hadde tilknytning til en kjent grunnsone med flere skjerp. Den andre lederen ble indikert på ca 75 m dyp noe lenger øst, og kunne tyde på en bedre leder i dypet. Oppfølgende boringer påtraff ikke massiv malm, men flere mineraliserte nivåer ble påtruffet. Påfølgende borhullsmålinger viste flere soner med god lednings- evne. CP-målingene viste de kjente mineralisert sonenes beliggenhet i borhull- ene. Den dypeste av lederne har trolig ikke utgående. PP-målingene viste at borhullene trolig er satt på noe for langt vest for å treffe de best ledende partier av den dype lederen. Etter som målingene ble utført i et begrenset område ved Malså gruver kjenner en ikke ledernes forløp og kvalitet mot nord og sør.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.003)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectSULFID
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger Malså gruve, Verdal, Nord-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode42162
dc.source.pagenumber52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal