Show simple item record

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:45Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:45Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665954
dc.description.abstractSand-, grus- og pukkforekomstene i Sogn og Fjordane ble første gang registrert av Statens kartverk Sogn og Fjordane i 1979-1982. NGU har, fra 1990-1993, utført ajourhold av registeret og foretatt noen nyregistreringer. Alle forekomstene er digitalisert og plottet ut på 49 \"Ressurskart sand, grus og pukk\" i M 1:50 000. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstenes beliggenhet, størrelse, egenskaper og hvor det i dag tas ut masser. Registeret vil derfor være et viktig hjelpemiddel til en fornuftig forvaltning av disse ressursene. Registeret vil også være et hjelpemiddel for andre brukere med behov for opplysninger om byggeråstoffer, og danne et grunnlag for oppfølgende undersøkelser og kvalitetsvurderinger av interessante sand-, grus- og pukkforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.021)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode42163
dc.source.pagenumber162


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal