Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuruhaug, Oddvar
dc.coverage.spatial17143 Notodden
dc.coverage.spatial16142 Gransherad
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:52Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:52Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665957
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og grusforekomster og pukkverk er registrert. Statens kartverk Telemark hadde ansvaret for etableringen av Grusregisteret i fylket. Dette arbeidet ble avsluttet i 1983. NGU har ansvaret for vedlikehold av Grus- og Pukkregisteret. I Notodden ble oppdateringen utført i 1994. Alle forekomstene fra første gangs registrering ble befart og oppdatert. Forekomstene ble digitalisert og presenteres på \"Ressurskart: Sand, grus og pukk M 1:50 000\". Notodden kommune er godt forsynt med sand og grus. Det er registrert i alt 31 forekomster med et volum som totalt er anslått til 35,6 mill.m3. Mange av forekomstene er store og de ligger spredd over det meste av kommunen. De viktigste sand- og grusforekomstene for uttak i dag er nr. 3 Gammelstulkåsmoen og nr. 30 Hovemoen hvor det årlig tas ut store volum sand og grus. Sprøhet- og flisighetsanalyser og bergarts- og mineraltellinger på sand- og grusmaterialene fra Notodden, tyder på at materialet de fleste steder har gode mekaniske egenskaper. Det er imidlertid påvist alkalireaktive bergarter i sand- og grusmaterialet fra kommunen. Under spesielle forhold kan dette være skadelig brukt i betong. En bør være oppmerksom på dette dersom massene blir brukt som tilslag i betong i fuktig klima, for eksempel til dammer og bruer. Det er registrert 3 pukkforekomster. En med uttak i sporadisk drift og to nedlagt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.029)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKKREGISTERET
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Notodden kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode42177
dc.source.pagenumber39


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal