Show simple item record

dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.date.accessioned2020-07-15T08:24:53Z
dc.date.available2020-07-15T08:24:53Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665958
dc.description.abstractDenne rapporten gir en oversikt over Norges olivin- og serpentinittforekomster samt en oversikt over NGUs tilhørende informasjon. Ved NGU er det registrert 70 olivin- og 80 serpentinittforekomster. Forekomstene er delt inn i følgende grupper 1) forekomster innenfor grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede. Sisnevnte er igjen delt i følgende grupper a) ultramafiske lag og linser b) høytemperatur ultramafiske intrusjoner c) ultramafiske xenolitter d) de såkalte \"alpin-type\" ultramafitter e) klast- iske serpentinitter. De aller fleste forekomstene tilhører gruppen av alpin- type ultramafitter, som nesten utelukkende omfatter ultramafitter som opprin- nelig har vært en del av ofiolitter. Rapporten gir en kort beskrivelse av de forekomstene som har data registrert ved NGU. I enkelte tilfeller er også detaljopplysninger presentert.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.077)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKLEBERSTEIN
dc.subjectOLIVIN
dc.subjectSERPENTINITT
dc.subjectTALK
dc.subjectULTRAMAFISK BERGART
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.subjectMAGNESITT
dc.titleOversikt over olivin- og serpentinittforekomster, registrert ved NGU
dc.typeReport
dc.description.localcode42181
dc.source.pagenumber65


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal