Show simple item record

dc.contributor.authorSegar, David
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.coverage.spatial16201 Haltdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:09Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:09Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665966
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Hessdalen i perioden mai-desember 1995. Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Hessdalen i Holtålen kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra åtte løsmasseboringer med enkle testpumpinger i området, samt georadarundersøkelser. På grunnlag av de innledende undersøkelsene ble det på sørsiden av Fylkesveien ved Kjerringvollen satt ned en Ø50 mm brønn med filter fra 8,5-11,5 m under overflaten, sentralt i en elvevifte. Brønnen ble prøvepumpet i ca. 3 mnd. med en kapasitet på ca.4 l\/s. Vannbehovet til Hessdalen v.v. ble omgitt til 2 l\/s. På grunnlag av liten senkning av grunnvannsnivået under prøvepumping kan det antas at magasinet vil kunne dekke et langt større behov. Alle målte fysikalsk-kjemiske og bakteriologiske parametere tilfredstiller kravene i Drikkevannsforskriften. Eneste nødvendige vannbehandling er dermed lufting, men på grunn av relativ lav pH og alkalitet kan vannet med fordel alkaliseres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.033)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleGrunnvannsundersøkelser i Hessdalen, Holtålen kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode42195
dc.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal