Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial16142 Gransherad
dc.coverage.spatial16131 Bø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:46Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:46Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665983
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Bø kommune ble dette arbeidet gjennomført i 1995. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presen- teres på ressurskart i målestokk 1:50 000. I Bø kommune er det registrert 31 sand- og grusforekomster hvorav 18 er volum- beregnet til samlet å inneholde ca. 50 mill. m3 sand og grus. Selv om mye av disse massene hovedsakelig består av sand, må kommunen regnes som en overskuddskommune som vil være selvforsynt med masser til de fleste formål i uoverskuelig tid. Det er likevel viktig at de mest interessante forekomstene blir undersøkt nærmere for å bestemme egenskaper og volum. Dette vil hjelpe kommunen med å forvalte disse ressursene på en måte som sikrer tilgangen på byggeråstoffer i framtida, samtidig som forholdet til miljø og landskap ivaretas.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.068)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Bø kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode43737
dc.source.pagenumber39


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal