Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:49Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665984
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger (VES) ved Misvær, Skjerstad kommune, Nordland. I den nordlige del av det undersøkte området (Høgmoen-Vika, nær sjøen) ble målinger (både georadar og VES) utført for å vurdere mulighetene for uttak av salt grunnvann til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg på land. I den sørlige del av måleonrådet (Mohus og Menes) ble georadarmålinger utført for å undersøke mulighetene for uttak av ferskt grunnvann til vannforsyning for Misvær. Ved Mohus er det trolig gode muligheter for uttak av grunnvann. Georadaropp- takene viser skrå reflektoer til dyp på minst 25 m og indikerer grovkornige breelvavsetninger. Ved Menes er det kun målt ett georadarprofil, der opptaket viser beskjedne penetrasjonsdyp og indikerer uegnete masser for uttak av grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.079)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger for undersøkelse av mulighetene for uttak av salt og ferskt grunnvann ved Misvær, Skjerstad kommune i Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode43731
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal