Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.coverage.spatial20292 Misvær
dc.date.accessioned2020-07-15T08:25:49Z
dc.date.available2020-07-15T08:25:49Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665984
dc.description.abstractDet er utført georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger (VES) ved Misvær, Skjerstad kommune, Nordland. I den nordlige del av det undersøkte området (Høgmoen-Vika, nær sjøen) ble målinger (både georadar og VES) utført for å vurdere mulighetene for uttak av salt grunnvann til bruk i eventuelt framtidig fiskeoppdrettsanlegg på land. I den sørlige del av måleonrådet (Mohus og Menes) ble georadarmålinger utført for å undersøke mulighetene for uttak av ferskt grunnvann til vannforsyning for Misvær. Ved Mohus er det trolig gode muligheter for uttak av grunnvann. Georadaropp- takene viser skrå reflektoer til dyp på minst 25 m og indikerer grovkornige breelvavsetninger. Ved Menes er det kun målt ett georadarprofil, der opptaket viser beskjedne penetrasjonsdyp og indikerer uegnete masser for uttak av grunnvann.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.079)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectBREELVAVSETNING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger for undersøkelse av mulighetene for uttak av salt og ferskt grunnvann ved Misvær, Skjerstad kommune i Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode43731
dc.source.pagenumber25


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal