Show simple item record

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:08Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665989
dc.description.abstractSom en del av et kartleggingsprosjekt på grunnvann i løsmasser ble det utført seismiske målinger, georadarmålinger og elektriske målinger på Selsmyra, Sel kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge grunn og dyp stratigrafi i løsmassene for å vurdere muligheter for uttak av grunnvann. Tolkning av det refraksjonsseismiske profilet indikerer at dyp til fjell er større enn 200 m sentralt over Selsmyra. Flere refleksjoner kunne også sees på de refraksjonsseismiske opptak. De fleste av disse er reflektert fra laggrenser i løsmassene og indikerer i avsetningsforhold mot dypet. To refleksjonsseismiske profiler viser at det nedover i løsmassene opptrer materiale med svak reflektivitet og horisontale reflektorer i veksling med materiale med kraftig reflektivitet, stedvis med skrå lagdeling. Dette kan indikere veksling mellom sekvenser av finkornige (glasilakustrine?) og grov- kornige (glasifluviale?) avsetninger. En vertikal elektrisk sondering målt samme sted indikerer en oppgrovningssekvens fra 40 m dyp og opp, og med finkornige avsetninger under (silt\/leir). Georadaropptakene indikerer grove avsetninger (sand\/grus) ned mot 20-25 m dyp sentralt i måleområdet. Det er trolig innslag av mer finkornig materiale både mot sør, sørøst og vest. Mulighetene for grunnvannsuttak fra overflatenære avsetninger (de øvre 20-25m) på nordvestlige del av Selsmyra synes å være best sentralt i området for georadarmålingene. Refleksjonsseismikken indikerer at grove avsetninger, som kan være egnet for grunnvannsuttak, kan opptre i dypereliggende lag, men sentralt i løsmassebassenget nås disse først på 90-100 m dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser på Selsmyra, Sel kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode42198
dc.source.pagenumber28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal