Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMauring, Eirik
dc.contributor.authorTønnesen, Jan F.
dc.coverage.spatial17184 Otta
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:08Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:08Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665989
dc.description.abstractSom en del av et kartleggingsprosjekt på grunnvann i løsmasser ble det utført seismiske målinger, georadarmålinger og elektriske målinger på Selsmyra, Sel kommune, Oppland. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge grunn og dyp stratigrafi i løsmassene for å vurdere muligheter for uttak av grunnvann. Tolkning av det refraksjonsseismiske profilet indikerer at dyp til fjell er større enn 200 m sentralt over Selsmyra. Flere refleksjoner kunne også sees på de refraksjonsseismiske opptak. De fleste av disse er reflektert fra laggrenser i løsmassene og indikerer i avsetningsforhold mot dypet. To refleksjonsseismiske profiler viser at det nedover i løsmassene opptrer materiale med svak reflektivitet og horisontale reflektorer i veksling med materiale med kraftig reflektivitet, stedvis med skrå lagdeling. Dette kan indikere veksling mellom sekvenser av finkornige (glasilakustrine?) og grov- kornige (glasifluviale?) avsetninger. En vertikal elektrisk sondering målt samme sted indikerer en oppgrovningssekvens fra 40 m dyp og opp, og med finkornige avsetninger under (silt\/leir). Georadaropptakene indikerer grove avsetninger (sand\/grus) ned mot 20-25 m dyp sentralt i måleområdet. Det er trolig innslag av mer finkornig materiale både mot sør, sørøst og vest. Mulighetene for grunnvannsuttak fra overflatenære avsetninger (de øvre 20-25m) på nordvestlige del av Selsmyra synes å være best sentralt i området for georadarmålingene. Refleksjonsseismikken indikerer at grove avsetninger, som kan være egnet for grunnvannsuttak, kan opptre i dypereliggende lag, men sentralt i løsmassebassenget nås disse først på 90-100 m dyp.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.031)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectREFLEKSJONSSEISMIKK
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.titleGeofysiske målinger i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser på Selsmyra, Sel kommune, Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode42198
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal