Show simple item record

dc.contributor.authorBlikra, Lars Harald
dc.contributor.authorAa, Asbjørn Rune
dc.coverage.spatial15173 Borgund
dc.coverage.spatial14172 Lærdalsøyri
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:14Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665990
dc.description.abstractNorges geologiske undersøkelse (NGU) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF)har etter oppdrag fra Staterns Vegvesen i Sogn og Fjordane utført skredkart-legging og skredfarevurderinger i Lærdal frå Lærdalsøyri til Borlaug.Undersøkingane har hatt som mål å greia ut skredfaren ved ulike vegstrekningari samband med den nye stamveien mellom Oslo og Bergen. Arbeidet har omfattafeltkartlegging, gravearbeid, intervju og terrenganalysar.Estimata av skredfare syner at områda mellom Stuvane og Bjørkum austre og vedVoldum er mest skredutsette. Det er særleg stor skredfare langs ein strekningpå omlag 400 m ved Sausegjelet og ein strekning på 300 m ved Voldum. Også deito vegalternativa mellom Lai og Kvenshagen har høg skredfare. Relativ høgskredfare er det også langs vegstrekningane ved Lærdalsøyri-Nedre Eri,Sæltun-Koret, Heggset-Bjøraker og Bjøraker-Borlaug. Vurderingane syner atvegtraseane mellom Lai og Kvenshagen har omlag dobbel så stor skredfare somvegtraseen mellom Heggset og Bjøraker. Estimeringane av skredfare kan brukast ikonsekvensanalysar for å vurdere skredrisoko ved ulike vegalternativ(tal for skredfare og tal for trafikk). Desse tala kan vidare brukast tilå vurdera i kva område skredsikring har størst effekt.For å sikra at talmaterialet blir brukt på ein rett måte rår vi til at NGU ogHSF blir med på desse analysane.Sikring mot snøskred ved Sausgjelet, Voldum og ved Kvenshagen kan reduseraskredrisikoen i desse områda. Slike tiltak er ikkje vurdert i denne rapporten.Det bør også vurderast sikring mot steinsprang fleire stader, særleg i sambandmed tunnelinnslag.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.055)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOMORFOLOGI
dc.subjectSKREDAVSETNING
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.subjectSKRED
dc.titleSkredfarekartlegging i Lærdal i samband med den nye stamveien Oslo-Bergen
dc.typeReport
dc.description.localcode42199
dc.source.pagenumber60


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal