Show simple item record

dc.contributor.authorHilmo, Bernt Olav
dc.contributor.authorGaut, Sylvi
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:19Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:19Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665991
dc.description.abstractRapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Sørbygda, Snåsa kommune. NGU utførte høsten 1995 grunnvannsundersøkelser for å finne ny vannkilde til Sørbygda Vassverk A\/L som har et vannbehov på 3,1 l\/s. Ut ifra kvartærgeologiske kart og feltbefaring ble tre områder øst for Belbu valgt ut for videre undersøkelser. Undersøkelsene består av sonderboringer med enkle testpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking. Det ble også utført en tre måneders pumpetest fra en Ø50 mm (2\") pumpebrønn i område 3. Resultatene viser at i forhold til kravene i Drikkevannsforskriften, er område 3 best egnet for uttak av grunnvann fordi innholdet av aluminium, jern og mangan i grunnvannet er for høyt i områdene 1 og 2. Vannanalysene fra undersøkelsesboringene og fra langtidspumpetesten i område 3 viser at alkalitet og muligens pH er noe lav slik at det må foretas pH justering og alkalisering. Manganinnholdet er for høyt i de to siste prøvene fra pumpeperioden i forhold til kravene i Drikkevannsforskriften. Vassverket må derfor være forberedt på at det kan bli nødvendig med rensing av mangan. Grunnvannets mikrobiologiske kvalitet er god. Sørbygda Vassverk anbefales å benytte en Ø168 mm rørbrønn med Con slot filter for permanent uttak av vann. Alternativt kan to Ø50 mm sandspisser benyttes. Ved et permanent grunnvannsuttak vil eneste nødvendige restriksjon i området, i forhold til dagens arealbruk, være inngjerding av brønnområdet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleOppfølgende grunnvannsundersøkelser i Sørbygda, Snåsa komune
dc.typeReport
dc.description.localcode42197
dc.source.pagenumber44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal