Show simple item record

dc.contributor.authorBraathen, Alvar
dc.coverage.spatial11192 Volda
dc.coverage.spatial11191 Ålesund
dc.coverage.spatialULSTEIN
dc.coverage.spatialVOLDA
dc.coverage.spatialØRSTA
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:25Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:25Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2665994
dc.description.abstractStatens vegvesen i Møre og Romsdal planlegger bygging av en undersjøisk tunnel, kalt Eiksundsambandet, mellom Eiksund i Ulstein kommune og Berknes- halvøya med påhugg enten i Ørtsta eller Volda kommune. I denne sammenheng har Norges geologiske undersøkelse (NGU) foretatt en regionalgeologisk vurdering av området for den undersjøiske tunnelen. Hovedmålet for arbeidet har vært å vurdere risikoen for å påtreffe bergarter eller soner med høy permeabilitet\/vanngjennomstrømning i området for tunnel- traseen. I denne problemstillingen inngår (1) en beskrivelse av berggrunnens sammensetning, (2) analyser av regionale og lokale sprekkesoner, (3) vurderinger av det eksisterende geofysiske\/akustiske materialet for Eiksundsambandet, og (4) vurdering av data fra NGU's borebrønnsarkiv. Hele arbeidet er basert på tlgjengelige materialer, det har ikke vært utført felt- arbeid. Det bearbeidete materialet påviser to større refraksjonsseismiske lavhastig- hetssoner i området som muligens kan by på problemer ved bygging av en tunnel for Eiksundsambandet. Ingen geologiske observasjoner peker mot at det er permeabel sand eller sandstein i fjorden. Dagens spenningsfelt indikerer at NV-SØ ørienterte sprekkesoner vil ha det største potensialet for å være åpne til vannstrøm. Rapporten anbefaler at to punkter kjernebores, dette for å redusere risikoen for å påtreffe sand, sandsteiner, karthuler eller store åpne sprekkesoner i tunnelen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.075)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOLOGISK RISIKO
dc.titleRegionalgeologisk vurdering av området rundt Eiksundsambandet
dc.typeReport
dc.description.localcode42206
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal