Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeyer, Gurli B.
dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorGrenne, Tor
dc.contributor.authorHeim, Michael
dc.coverage.spatial18242 Skorovatn
dc.coverage.spatial18241 Namsskogan
dc.coverage.spatialGRONG
dc.coverage.spatialNAMSSKOGAN
dc.coverage.spatialLIERNE
dc.coverage.spatialRØYRVIK
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.coverage.spatial19244 Røyrvik
dc.coverage.spatial19243 Tunnsjøen
dc.coverage.spatial19242 Limingen
dc.coverage.spatial19241 Jomafjellet
dc.coverage.spatial18243 Harran
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:37Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:37Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666000
dc.description.abstractRapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser har i hovedsak bestått av geofysiske bakkemålinger (TFEM og Slingram), geologisk kartlegging og fastfjellsprøvetaking. Kjerne- boring ble utført i den nordlige delen av Grongfeltet,i Kirma-området, med to borehull (totalt ca. 300 m), og årsakene til de tidligere påviste elek- triske anomaliene ble påvist. Men de foreløpige resultatene fra boringene gir ingen indikasjoner på funn av sulfidmineraliseringer som kan ha økonomisk verdi. Oppfølging av EM-anomalier i den sørlige delen av feltet har i hovedsak ført til funn av ekshalittmineraliseringer med lavt innhold av kobber og sink. Videre oppfølgende undersøkelser foreslåes i to områder, sørvest for Tunnsjø- flyin og vest for øvre Nesåvatn. Berggrunnskartlegging i målestokk 1;20 000 er gjennomført i Tunnsjøflyin-området og en ny modell for vulkanittstratigrafien innenfor Gjersvikgruppen er foreslått. En foreløpig arbeidsmodell for den magmatiske og metallogenetiske utviklingen av Gjersvikdekkers bergarter presentert i rapporten. Denne vil testes ved tolkning av kjemiske analyser og aldersdateringer i løpet av 1996. Gravimetriske data er innsamlet for å utføre gravimetriske modellberegninger innenfor Gjersvikdekket. Prosjektet ble presentert ved Prospekteringsmessen i Toronto, Canada i mars 1995, bl.a. med en brosjyre og presentasjon av data ved bruk av pc. Tilbake- meldingene fra møtet har vært positive. Norway Gold Exploration har i løpet av året mutet flere områder i Grongfeltet, og et canadisk juniorselskap vurderer små-skala gruvedrift i den sørlige delen; Skiftesmyr- og Godejord- forekomstene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (95.147)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.titleSamtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95
dc.typeReport
dc.description.localcode34403


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal