Show simple item record

dc.contributor.authorMisund, Arve
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial14323 Gratangen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:26:47Z
dc.date.available2020-07-15T08:26:47Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666005
dc.description.abstractPå oppdrag fra Forsvarets Bygningstjeneste (FBT), Harstad, har NGU utført miljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfyllingen på Elvegårdsmoen (FBT lokalitet 1805 005). Undersøkelsen tilsvarer fase 2 i SFT veiledning 91.01. Området ligger ved tettstedet Bjerkvik i Narvik kommune. Målsetningen med undersøkelsen har vært å kartlegge avfallsfyllingens utbredelse og volum, samt eventuell utlekking av miljøgifter til Djupdalselva\/Medbyelva. Ved hjelp av de to geofysiske målemetodene har det vært mulig å kartlegge deponiets antatt største mulige horisontale utbredelse, ca. 55.000 m\u00B2. På grunn av at den nyeste delen av fyllinga er overdekket med leire har det her ikke vært mulig å påvise deponiets utbredelse mot dypet. PÅ samme måte vil ledende fyllingsmateriale (biler, tønner o.l.) redusere radarbølgenes penetrasjonsdyp. Ut i fra kart og geofysikk er volumet likevel anslått til ca. 130.000 m3. I avsetningen på Elvegårdsmoen vil leirhorisonter og fjell fungere som impermeabelt sperrelag for grunnvannet. Hovedstrømningene for grunnvannet vil være langsetter og på tvers av Elvegårdsmoen, mot Elvegårdselva i nord og Djupdalselva i sør. Dette vises også ved at det er et klart fall i grunn- vannsstanden på tvers av avsetningen mellom peilerørene P2, P1, P3 og Brønn3. Vnnkjemien i Djupdalselva viser at det skjer en betydelig tilstrømning av ionerikt grunnvann fra Elvegårdsmoen mot Djupdalselva. I perioder med mye nedbør og snøsmeltning kan det 'sure' overflatevannet vaske ut metaller fra avfallsfyllingen og skytefeltet, slik det ble påvist forhøyede verdier for bly i oktober '95. Kun ved to analyser av sink fra brønn 1 og 2 er det registrert en vannkvalitet som ikke tilfresstiller de norske drikkevanns- forskriftene. Det er ikke påvist olje, haloformer, PAH eller organiske miljøgifter i vann- eller sedimentprøvene. I sedimentprøven fra stasjon 3 er det kun påvist små mengder PBC, m
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.018)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFORURENSET GRUNN
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectDEPONI
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleMiljøtekniske grunnundersøkelser av avfallsfylling på Elvegårds- moen ved Bjerkvik, Narvik kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode49136
dc.source.pagenumber134


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal