Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGellein, Jomar
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial24334 Skogfoss
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:00Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:00Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666011
dc.description.abstractI samarbeid mellom NGU, Pechenganikel og Petersburg Geophysical Survey (PGE) ble det i august 1994 utført oppfølgende bakkegeofysikk over 4 utvalgte fly- magnetiske anomalier (anomaliene 1,2,3 og 4) i de sørlige deler av Pasvik (NGU Rapport 95.035). Det ble antatt at disse anomaliene hadde en rør-liknende årsak, og de ble valgt med bakgrunn i PGEs erfaring i leting etter diamantførende diatremer. Arbeidet i 1994 omfattet detaljundersøkelser av anomali 1 med magnetometri, susceptibilitet, gravimeter og elektriske målinger. De øvrige anomalier (2,3 og 4) ble gjenstand for bare rekognoserende studier med magnetometri og susceptibilitet. Ved anomali 3 ble det i tillegg utført rekognoserende undersøkelser med elektriske målinger. Med bakgrunn i resultatene fra 1994, og etter anbefaling fra PGE, valgte NGU å videreføre undersøkelsen av anomaliene 2 og 3 (ved Myrbekk-koia) i 1995. Denne rapporten presenterer resultater fra arbeidet i 1995. Målemetodene som ble benyttet var magnetometri, gravimetri og IP\/RP. Både modelleringer og observasjoner av blottninger indikerer at anomaliene som kom fram, kan tilskrives ultramafiske bergarter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.092)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.titleOppfølgende bakkegeofysikk for verifisering av to lokale flymagnetiske anomalier ved Myrbekk-koia i Pasvik, Sør-Varanger kommune, Finnmark, 1995
dc.typeReport
dc.description.localcode45364
dc.source.pagenumber13


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal