Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17134 Nordagutu
dc.coverage.spatial17133 Kilebygd
dc.coverage.spatial16132 Drangedal
dc.coverage.spatial16131 Bø
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:13Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:13Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666017
dc.description.abstractGrus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. I Telemark ble registeret etablert i 1983 av Fylkeskartkontoret. Etter den tid har NGU fått ansvaret for å etablere et EDB-basert Grus- og Pukkregister for hele landet. I 1994 ble det startet oppdatering og ajourhold av registeret i Telemark. I Nome kommune ble feltarbeidet med ajourhold og oppdateringen utført i 1994. De aller fleste forekomstene fra første gangs registrering ble befart og informasjonen lagt inn i NGUs database. Forekomstene er digitalisert og presenteres på ressurskart for sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. Nome kommune har store sand- og grusreserver. Det er registrert 20 forekomster hvorav 17 er sand- og grusforekomster, 2 steintipper etter kraftverksutbyg- inger og ett steinbrudd. 15 forekomster er volumberegnet og inneholder til sammen over 40 mill. m3 sand og grus. De viktigste forekomstene i kommunen er 5 Storemo, 10 Øvre Verpemoen og 14 Verpekåsene. Det er også de samme som det er drift på i dag. I tillegg til oppfølgende undersøkelser av disse, er det viktig å undersøke forekomst 6 Nesmoen med hensyn til kvalitet og mengde. Spesielt områder med muligheter for grove masser som grus og stein er det viktig å undersøke. Selv om kommunen har store reserver med sand og grus, er det viktig at de beste forekomstene, eller deler av disse blir reservert som områder for råstoff- utvinning i kommuneplanenes arealdel. Oppfølgende undersøkelser vil gi kommunen et nyttig redskap i forvaltningen av disse byggeråstoffene i framtida.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.073)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Nome kommune, Telemark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode43736
dc.source.pagenumber30


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal