Show simple item record

dc.contributor.authorSkarphagen, Helge
dc.contributor.authorMorland, Geir
dc.contributor.authorStrand, Terje (Staten strålevern)
dc.contributor.authorFuruhaug, Leif
dc.coverage.spatialAGDER
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialINNLANDET
dc.coverage.spatialMØRE OG ROMSDAL
dc.coverage.spatialVESTLAND
dc.coverage.spatialROGALAND
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:14Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:14Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666018
dc.description.abstractI slutten av uke 15 1996 ble NGU Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og tv fredag 12.april. Flere av medieoppslagene hadde en litt uheldig vinkling i og med at det ikke ble skilt mellom grunnvann i løsmasser og i fjell. NGU har tidligere anslått at ca 550 000 nordmenn, eller 13 prosent av befolkningen har grunnvann som drikkevannskilde. Av disse antas man at et flertall får vann fra ulike typer brønner i løsmasser. Oppslagene i media førte derfor til en almen frykt for at alt grunnvann kunne inneholde farlig høye mengder av den radioaktive gassen radon. 31 av vannverkene har grunnvann i løsmasser som kilde mens to vannverk er basert på grunnvann i fjell. Kartleggingen viste at det gjennomsnittlige innhold av radon i råvannet til disse 33 vannverkene er på 6% av anbefalt tiltaksnivå på 500 becuerel\/liter. Kun fem vannverk har et innhold av radon som er høyere enn 10% av tiltaksnivået. Laveste og høyeste målte verdi er henholdsvis 0,4 Bq\/l og 88 Bq\/l. De to vannverkene som benytter grunnvann i fjell har et radon-innhold i råvannet på ca. 17% av tiltaksnivået. Før vannet sendes til forbrukerne blir det imidlertid luftet og pumpet opp i høydebasseng. For alle anleggene fører denne prosessen til at en god del radon i vannet forsvinner. Det vannet som leveres forbrukerne har derfor et forholdsvis lavt innhold av radon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.080)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRADIOAKTIVITET
dc.subjectPRØVETAKING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectVANNVERK
dc.subjectRADONMÅLING
dc.titleMåling av radon i råvann ved større grunnvannsverk i Norge
dc.typeReport
dc.description.localcode43743
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal