Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBredesen, Oddveig
dc.contributor.authorSegar, David
dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial16201 Haltdalen
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:18Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:18Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666021
dc.description.abstractNorges geologsike undersøkels (NGU) har foretatt grunnvannsundersøkelser i form av georadarmålinger og sonderboringer med enkle testpumpinger i Haltdalen og Ålen for å kartlegge grunnvannsforekomster til vannforsyning. Forundersøkelsene på Bjørnli og Mosletta i Ålen viste forsholdsvis gunstige masser med tanke på grunnvannsuttak, og området er aktuelt for videre undersøkelser. I områdene Langland og Litj-Rena er det ikke påvist muligheter for større grunnvannsuttak. I området ved Nesvollen er det heller ikke kart- lagt grunnvannsresurser til vannforsyning. Ved Engan i Haltdalen er det påvist tilstrekkelige grunnvannsressurser til å dekke det oppgitte behovet. Vannkvaliteten var god, og det er anbefalt å sette ned en produksjonsbrønn. Resultatene fra Elvebakken i Haltdalen viste løsmasser som er godt egnet for grunnvannsuttak. Området er likevel lite aktuelt på grunn av stedvis for høyt innhold av jern og mangan i grunnvannet og konflikt med drift av grustaket på Elvebakken. Videre undersøkelser i Aunegrenda vil bli foretatt sommeren 1996.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.058)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectSONDERBORING
dc.subjectPRØVEPUMPING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.titleOppfølgende grunnvannsundersøkelser i Haltdalen og Ålen, Holtålen kommune
dc.typeReport
dc.description.localcode43745
dc.source.pagenumber79


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal