Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial15194 Snøhetta
dc.coverage.spatial15203 Oppdal
dc.coverage.spatial15191 Einunna
dc.coverage.spatial15202 Innset
dc.date.accessioned2020-07-15T08:27:22Z
dc.date.available2020-07-15T08:27:22Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2666024
dc.description.abstractFylkesmannen i Sør-Trøndelag, sammen med fylkesmennene i de øvrige fylker med grense mot Dovrefjell Nasjonalpark utarbeider nå forslag til etablering av nye verneområder. NGU har i den forbindelse fått i oppdrag å vurdere mulighetene for uttak av sand og grus for vedlikehold av vegene innenfor de foreslåtte grensene for nye landskapsvernområder. Forutsetningene er et massebehov for å opprettholde dagens vegstandard, og at uttakene skjer på en landskapsmessig skånsom måte. Under arbeidet ble det foretatt befaringer sammen med representanter for de respektive vegstyrer hvor tidligere løsninger, problemstillinger og ønsker ble diskutert. Langs vegene i Orkelsjøområdet er det store løsmasseforekomster med masser egnet for uttak. Det finnes også en rekke verneverdige avsetningstyper og formelementer som på en illustrativ måte viser isavsmeltingen i området. Det er fortsatt mulig å ta ut masser i de allerede etablerte uttaksområdene uten at landskapet forringes ytterligere. Langs Vinstradalsvegen er morene den dominerende jordarten og innenfor verne- grensene er kun ett område aktuelt for masseuttak. Det alt vesentlige av behovet må hentes utenfor verneområdet. Langs Dindalsvegen er det ikke massetak innenfor vernegrensene. Vegen har dårlig standard og massebehovet for å opprettholde denne er lite. Det er mest praktisk at masser til nødvendige, mindre reparasjoner tas på en skånsom måte nær skadestedet. Det er heller ikke registrert vel egnede masser til- gjengelig utenfor verneområdet. Transport av masser langs vegen kan bare skje med traktor.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (96.099)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.titleGrus til vegvedlikehold i foreslåtte verneområder på Dovrefjell
dc.typeReport
dc.description.localcode43802
dc.source.pagenumber18


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal